รถแห่โฆษณาเชียงใหม่ รถแห่เชียงใหม่ โทร 0818850384


  
  
  
  
  

มั่นใจได้เลยว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า หรืออีเว้นต์ของท่าน จะออกสู่สายตาของชาวเชียงใหม่ อย่างทั่วถึงและตรงจุด ด้วยทีมงานรถแห่ที่มีคุณภาพ และเป็นมืออาชีพ อันดับหนึงในเชียงใหม่ และ ภาคเหนือ / รถแห่เชียงใหม่ / Boss Event Group


รถแห่เชียงใหม่

รถแห่เชียงใหม่

รถแห่เชียงใหม่

ค่าบริการ
รถแห่ป้ายใหญ่ 1 คัน ค่าบริการวันละ โทรติดต่อสอบถาม
โปรโมชั่น
เมื่อเลือกใช้บริการ 10 วัน ลดเหลือวันละ โทรติดต่อสอบถาม

ผลิตป้ายรถแห่
จำนวน 2 ป้าย ซ้าย,ขวา โทรติดต่อสอบถาม

ผลิตเสียงสปอตโฆษณา
60 วินาที โทรติดต่อสอบถาม

รายละเอียดงาน
ป้ายข้างรถขนาด 1.2x2.4 ม.  วิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่

เริ่ม ช่วงเช้า 08:30-12:00 น. ช่วงบ่าย 14:00-16:30 น.

ราคานี้รวมค่าขออนุญาตกระจายเสียงกับเทศบาลแล้ว

พร้อมสรุปงาน และถ่ายภาพอย่างละเอียด
รถแห่เชียงใหม่

  
  
  
  
  


รถแห่เชียงใหม่

รถแห่เชียงใหม่

รถแห่เชียงใหม่

ค่าบริการ
รถแห่ป้ายใหญ่ 1 คัน ค่าบริการวันละ โทรติดต่อสอบถาม
โปรโมชั่น-
เมื่อเลือกใช้บริการ 10 วัน ลดเหลือ โทรติดต่อสอบถาม

ผลิตป้ายรถแห่
จำนวน 4 ป้าย หน้า,หลัง,ซ้าย,ขวา โทรติดต่อสอบถาม

ผลิตเสียงสปอตโฆษณา
60 วินาที โทรติดต่อสอบถาม

รายละเอียดงาน
ป้ายข้างรถขนาด 1.8x2.4 ม. ป้ายหน้า 0.6 X1.60 ม. ป้ายด้านหลัง 0.8x1.60 ม. วิ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ เริ่ม ช่วงเช้า 08:30-12:00 น. ช่วงบ่าย 14:00-16:30 น. ราคารวมค่าขออนุญาตกระจายเสียงกับเทศบาลแล้ว พร้อมสรุปงาน และถ่ายภาพอย่างละเอียด

 


รถแห่เชียงใหม่